تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

حضور نانوفن در دومين نمايشگاه فناوري‌هاي نوین مدیریت شهری

  اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄـﺮح است. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، روش‌ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ‌رود. اﻳﺠـﺎد ﻓـﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﻛـﺰ و ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺒـﺎدﻻت ﻓﻨـﺎوري ﻳﻜـﻲ از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮ ﭘﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد. شهرداری تهران با هدف طراحی ﺑـﺎزاری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ که ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻨﺎوري، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﻓﻨﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺸﺎوره ﻓﻨـﺎوري، ﺧـﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋـﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن‌ﺳـﻨﺠﻲ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت، برگزاری نمایشگاه‌های فناوری‌های نوین را در برنامه سال 1393 خود قرار داد.

  مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان عامل اصلی برگزارکننده با رویکرد ایجاد شبکه و برقراری ارتباط میان عرضه کنندگان فناوری‌های نوین و بهره‌برداران در حوزه مدیریت شهری هدف اختصاصی برگزاری نمایشگاه را ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﺣﻘــﻮﻗﻲ، اﻗﺘــﺼﺎدي، ﺑـﺴﺘﺮ اوﻟﻴـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻦ ﺑﺎزار مدیریت شهری قرار داد.

  اولین فن بازار تخصصی فناوری‌ها در حوزه مدیریت شهری در تاریخ 27/3/93 تا 29/3/93 در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفتگو در 4 سالن در وسعتی با مساحت بالغ بر 2500 طراحی و اجرا گردید. این نمایشگاه به لحاظ اجرایی دارای ویژگی‌های ذیل بوده است:

  -   وجود «غرفه‌هاي كارفرمايي» با هدف ارائه نيازهاي تكنولوژيك واحدهاي مختلف ستادي و مناطق شهرداري تهران و ارتباط مستقیم برای توسعه طرح‌های کاربستی،

  -   برقراري «مناقصات ساخت» و خرید از سوي واحدهاي مختلف شهرداري تهران در حين نمايشگاه با هدف جايگزيني واردات و بومي‌سازي تكنولوژي‌هاي خارجي،

  -   حضور «غرفه‌هاي تامين مالي» با هدف حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان داخلي به عنوان حلقه‌ اصلي کاربردي نمودن علم در حوزه مديريت شهري،( بانک شهر- بانک پاسارگاد – شرکت مطالعات شهری مصباح هدایت البرز)

  -   ايجاد بستر «اشتراك‌گذاري دانش حرفه‌اي براي متخصصان و مديران شهري» با هدف تشكيل شبكه دانشي مديريت شهري،

  -   ايجاد «كريدور علم و فناوري» جهت تسهيل فرآيندهاي حقوقي و مشاوره‌هاي مورد نياز و حمایت‌های حقوقی، تخصصی و فنی،

  -   خلاقیت در خصوص تعاملات و تبادلات در عرضه و تقاضای دستاوردهای فناوری‌های نوین

  با تكيه بر دستاوردهاي دوره اول ، «دومين نمايشگاه فناوري‌هاي نوین مدیریت شهری »، از تاريخ 17 لغايت 19 مردادماه 1394 با هدف دعوت از شرکت های معتبر فناور در زمینه مدیریت شهری در بوستان گفتگو به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پل نصر (گیشا)، محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهرانبرگزار خواهد گردید.

  شرکت نانوفن مقدم بازدیدکنندگان محترم را از این فن بازار گرامی می دارد.

   

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 10 اسفند 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 26 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158992
 • بازدید امروز :455820
 • بازدید داخلی :38170
 • کاربران حاضر :230
 • رباتهای جستجوگر:430
 • همه حاضرین :660